Sunday, September 4, 2022

‏ما هي الآية من القرآن تحوي على 8 ثمانية ميمات متصلة (حرف الميم : م)؟


‏ما هي الآية من القرآن تحوي على 8 ثمانية ميمات متصلة (حرف الميم : م)؟

الجواب:

“أممِ مّمّن مّعك”

سورة هود 48

“أُ م-م-ن (م-ن) (م-ن) -م-عك”

التنوين او حرف ال ن تقلب إلى م و تدغم بحرف الميم م الذي يأتي بعدها على هيئة م ّ مشددة

“أممِ مّمّن مّعك”


 

No comments:

Post a Comment